User Tools

Site Tools


brion_gysin
JUNK IS NO GOOD BABY
IS NO GOOD BABY JUNK
NO GOOD BABY IS JUNK
GOOD BABY JUNK IS NO
BABY JUNK IS NO GOOD

JUNK BABY IS NO GOOD
IS NO GOOD JUNK BABY
NO GOOD JUNK BABY IS
GOOD JUNK BABY IS NO
BABY IS NO GOOD JUNK

JUNK NO GOOD BABY IS
IS JUNK NO GOOD BABY
NO GOOD BABY IS JUNK
GOOD BABY IS JUNK NO
BABY IS JUNK NO GOOD

JUNK GOOD IS NO BABY
IS NO BABY JUNK GOOD
NO BABY JUNK GOOD IS
GOOD IS NO BABY JUNK
BABY JUNK GOOD IS NO

JUNK IS NO BABY GOOD
IS NO BABY GOOD JUNK
NO BABY GOOD JUNK IS
GOOD JUNK IS NO BABY
BABY GOOD JUNK IS NO

JUNK IS BABY NO GOOD
IS BABY NO GOOD JUNK
NO GOOD JUNK IS BABY
GOOD JUNK IS BABY NO
BABY NO GOOD JUNK IS

JUNK IS GOOD BABY NO
IS GOOD BABY NO JUNK
NO JUNK IS GOOD BABY
GOOD BABY NO JUNK IS
BABY NO JUNK IS GOOD

– Brion Gysin (1959)

brion_gysin.txt · Last modified: 2011/03/09 03:50 by nik