This is an old revision of the document!


daDa adada dA><Ab DADA da da! → Dada Engine

<font size=666> “Dada is the sun, Dada is the egg. Dada is the Police of the Police.”</font> – Richard Huelsenbeck

  • dada.1181388681.txt.gz
  • Last modified: 2007-06-09 11:32
  • (external edit)