Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

evoluerende_embryologie [2015-11-05 18:58]
maja created
evoluerende_embryologie [2015-11-05 18:59] (current)
maja
Line 36: Line 36:
 menselijke embrio's zijn niet de enige embrio's die een zorgvuldige koestering behoeven. Omgevingen, tijden, natuurlijke en kunstmatige organismen hebben embrio's die door wetenschappelijk onderzoek (en voornamelijk de door de industrie gesponsord onderzoek) gekweekt, ontleed, gedupliceerd en gepatenteerd worden.... Één vierkante meter woelig gras kan een embrio zijn van een wildernis te midden van een betonnen jungle.... zo'n embrio kan gesteriliseerd en gekloond worden en groeien in een broedmachine van een winkelcentrum tot een levenloos geometrisch stilleven naast de ingang vasn een superstore, óf het kan bijvoorbeeld in zijn natuurlijke baarmoeder, een wild stukje grond op de hoek van een straatje doordrenkt worden met embrio's van geluid en andere media, die door de voorbijgangers' voetstappen verwekt worden - het kruisen van de natuurlijke met het kunstmatige hoeft niet noodzakelijk tot frankensteinachtige monsters te leiden - als we de membranen tussen natuur en cultuur op de juiste plekken doorprikken zal er uit deze groene embrio een tuin van verbeelding in plaats van een kwekerij van consumptie artikelen uitgroeien. Misschien kunnen we het leven, de lach, de muziek en het groeien in een brok klonterige materie vlechten.... de grenzen verder vervagen...  menselijke embrio's zijn niet de enige embrio's die een zorgvuldige koestering behoeven. Omgevingen, tijden, natuurlijke en kunstmatige organismen hebben embrio's die door wetenschappelijk onderzoek (en voornamelijk de door de industrie gesponsord onderzoek) gekweekt, ontleed, gedupliceerd en gepatenteerd worden.... Één vierkante meter woelig gras kan een embrio zijn van een wildernis te midden van een betonnen jungle.... zo'n embrio kan gesteriliseerd en gekloond worden en groeien in een broedmachine van een winkelcentrum tot een levenloos geometrisch stilleven naast de ingang vasn een superstore, óf het kan bijvoorbeeld in zijn natuurlijke baarmoeder, een wild stukje grond op de hoek van een straatje doordrenkt worden met embrio's van geluid en andere media, die door de voorbijgangers' voetstappen verwekt worden - het kruisen van de natuurlijke met het kunstmatige hoeft niet noodzakelijk tot frankensteinachtige monsters te leiden - als we de membranen tussen natuur en cultuur op de juiste plekken doorprikken zal er uit deze groene embrio een tuin van verbeelding in plaats van een kwekerij van consumptie artikelen uitgroeien. Misschien kunnen we het leven, de lach, de muziek en het groeien in een brok klonterige materie vlechten.... de grenzen verder vervagen... 
  
-{{ ::ee-8.jpg?direct |}}+{{ ::ee-8 .jpg?direct |}}
  
 ik eindig hier, met FoAM's motto, die deze wensen in een zin samenvat: grow your own worlds mensen.... grow your own...  ik eindig hier, met FoAM's motto, die deze wensen in een zin samenvat: grow your own worlds mensen.... grow your own... 
  • evoluerende_embryologie.1446749905.txt.gz
  • Last modified: 2015-11-05 18:58
  • by maja