FoAM's publicatie ter gelegenheid van ons 15jarig bestaan.

FoAM ontwikkelde over vijftien jaar een praktijk die zich ophoudt in het tussengebied van domeinen, disciplines en culturen. Aanvankelijk tussen kunst en technologie in verwijdden haar kringen zich gaandeweg en leverde ze ook bijdrages aan andere onverwachte allianties, zoals wetenschap en tuinieren, of futurologie en theater. Een van haar onderzoeksonderwerpen betrof een veerkrachtige cultuur, d.w.z. stevig geworteld in het heden maar met oog voor wat zich aan de horizon aandient en de flexibiliteit om daarop in te spelen. Een terugblik op het vijftienjarig bestaan van FoAM toont aan hoe ze zelf de nodige veerkracht aan de dag heeft gelegd. FoAM maakt immers niet alleen verbindingen tussen uiteenlopende disciplines, maar evenzeer tussen theorie en praktijk, tussen voorwerp en onderwerp, tussen onderzoek en het leven zelf.

Tijdens de afgelopen jaren heeft FoAM naar aanleiding van verschillende projecten publicaties in eigen beheer gemaakt. Daartoe heeft de organisatie veel knowhow in huis: denkers en auteurs, redacteurs, fotografen, vormgevers, illustratoren enz. Het staat al een tijd vast dat we ons vijftienjarig bestaan willen vieren met een nieuw boek, dat we dit keer in samenwerking met een uitgever willen maken en verdelen. Het is onze overtuiging dat een goede samenwerking met een uitgever een meerwaarde zal betekenen, waarbij zowel de tekstuele als grafische redactie op een (nog) hoger niveau zullen worden getild. Bovendien zal een professionele distributie ons verhaal tot bij een publiek brengen dat erin is geïnteresseerd, maar waarvoor wij niet het voldoende vérreikende netwerk hebben. Behalve ons professioneel publiek, zoals transversale denkers en generalisten, experimentele kunstenaars en technologen, ecologen en futurologen hopen wij een bredere groep van de zgn. “cultuurcreatieven” en maker-cultuur te bereiken, mensen die buiten de lijntjes kleuren en hun eigen leven durven ontwerpen, met sociale en ecologische waarden voorop.

Op dit ogenblik is de ‚toekomst’ een belangrijk werkterrein voor FoAM. Kunst is FoAM gaan opvatten als een proeftuin, een laboratorium waar verschillende toekomstmogelijkheden kunnen worden uitgetest. We doen dit door tijd en ruimte te scheppen om te vragen “wat als…”, of “hoe zou het anders kunnen zijn”. Onze wereld lijkt zich op een historisch scharniermoment te bevinden, waarbij het ene systeem (uiteindelijk) plaats zal moeten ruimen voor een ander. FoAM zelf heeft als organisatie ook het gevoel bezig te zijn met een gedaanteverandering van een kunstenwerkplaats naar een lichtere en meer mobiele en vertakte vorm van een netwerk, waarvan de nieuwe contouren al in ons huidig werk te vinden zijn. In dat verband willen we het belang van de publicatie aanstippen voor FoAM zelf. Het boek zal ons vijftienjarig bestaan fêteren; FoAM’s activiteiten zijn de uitkomst van een uiterst actief en wendbaar samenspel tussen fascinerende persoonlijkheden. Tegelijk staat de terugblik, die het maken van het boek sowieso met zich zal meebrengen, in het teken van onze heruitvinding, een soort vooruitgaan in het verleden, of achteruitlopen naar de toekomst.

Naast deze eigen, hoogstpersoonlijke motivatie om het boek te maken, geldt minstens evenzeer de wens om een potentieel publiek dat we zelf nog niet hebben bereikt, aan te steken met onze verhalen. Ons wordt vaak verteld dat we ‚visionairen’ zijn; een terugblik met een tijdspanne van anderhalf decennium heeft in elk geval het voordeel van een gegroeide vertrouwdheid met de (tussen)domeinen die onze interesse hebben weggedragen of wegdragen. De publicatie zal ons via bijdragen van bepaalde auteurs bovendien in staat stellen om de verhouding te bekijken tussen FoAM’s (voor)geschiedenis en bepaalde maatschappelijke veranderingen en macrotrends, en zal daarmee het bereik van ons verhaal nog vergroten.

We vatten het boek geenszins op als een catalogus van vroeger werk of de portfolio van een kunstorganisatie. De (werk)titel van het boek - Grow Your Own Worlds - is de motto van FoAM vanaf de stichting van de organisatie, maar verwijst hier vooral naar de verschillende werelden - sferen en atmosferen - die FoAM al tot leven heeft gewekt. Elk ‚hoofdstuk’ van het boek geeft zo’n wereld weer en laat toe om er projecten aan op te hangen, bijdragen van auteurs, interviews met ‚cocreatoren’, recepten, fotocollages, infographics enz. De (werk)titel is tegelijk een oproep aan de potentiële lezers om te doen wat meer dan ooit nodig lijkt - cultiveren van onze eigen werelden. We geven hen graag het voorbeeld en een zetje.

mogelijke werelden: responsive environment - human-plant interaction - luminous green - FoAM food - DIY & DIWO - futures - carnival - admin - hosting - computational (zie: overview)


Zie ook de engelse versie

  • f15/f15_nl.txt
  • Last modified: 2023-03-16 09:39
  • by 17.241.227.222