highlights from the second session

Almeerders zijn trots op hun groene omgeving, op hun Ally. We spraken over hoe je lichamelijk inleven in een dier onverwachtte inzichten kan geven. Hoe zou dit ook blijvende resultaten voort kunnen brengen voor een otter, egel of pinksterbloem? Kunnen we Almere als een groot tuincentrum kunnen zien waar allerlei soorten kunnen worden uitgeruild. De unieke bossen om de stad vragen om een visie; hoe nu verder? Het onbestemde van Almere is een kwaliteit, dat geeft ecologische en mentale ruimte en is een decor dat vraagt om spel. Er is best veel dat deze plek uniek maakt, een stad waar ook bevers wonen! Werken vanuit dat enthousiasme kan een sleutel zijn. Door spelend onderzoeken kom je ook dichter bij je eigen natuur. Het experiment is belangrijk, dingen mogen ook mislukken, dat brengt vaak onverwachte dingen teweeg.

notes file01:
 • 00:00 introductie rondje
 • 18:00 begin gesprek, programma gaat in elk geval werkweken bevatten met studenten ArtScience, compositie, en andere domeinen
 • 20:00 combinatie studenten met anderen uit de buurt of andere disciplines
 • 20:30 Theun verteld over programma waarin academici en kinderen in het team zaten
 • 21:00 Rachel verteld over hoe de studenten jongeren uit Almere ontvingen wat grote impact had
 • 22:30 we laten de focus op Veldwerk Masterprogramma wat gaan en focussen meer op een jaar programma
 • 23:30 mogelijke aanknopingspunten: gids-soorten, de aanwezigheid van bos rondom deze stad
 • 24:00 hoe zo'n bos uniek is in europa, wat staat op voedselrijke bodem
 • 26:00 hoe ziet de toekomst van dat bos eruit? mogen de bomen ouder worden? insecten die leven van populieren in verval
 • 27:30 gids-soorten en hun rollen: vleermuis legt de focus op park-achtige stad, gierzwaluw als typische grootstedelijke soort, otter legt focus op waterverbindingen, pinksterbloem op de bloemrijke weides, rugstreeppad als nomade aan de rand van de stad en het belang van pionier-natuur, egel als verbinder van grote natuurgebieden tot de eigen achtertuin, snoek als soort van het heldere waterplantenrijke water. (Waterplanten worden vaak gezien als bron van ergernis in recreatie.)
 • 31:00 Almere is sterk verweven met groene ruimte, maar gebruik door inwoners zou nog wel mogen toenemen: omdat iedereen een eigen tuin heeft gebruiken mensen het openbaar groen niet zozeer als verblijfsgroen maar als beweeggroen
 • Thijs: flevopolder ook een plek waar natuurbegrip herdefinieerd, 1 groot veldexperiment eigenlijk advant-la-lettre
 • 33:00 de afstand van inwoners tot natuur is nog altijd groot ook al hebben we verbindingen aangelegt tot in hun achtertuin: een vogelveer is vies, veel klachten: vliegende mieren, wat gaat de gemeente daar aan doen?!
 • 34:00 Cocky: lekkere vieze workshops, zoals Rachel in de modder
 • 34:30 Rachel, publiek werd zich bewust van hoe je met je mooie kleren zit terwijl je ook wel zou willen meedoen in de modder
 • 35:30 er is ook wel een tegenbeweging, je ziet steeds meer blote voeten paden bijvoorbeeld
 • 36:00 hoe kunnen we unlikely suspects bereiken? met die betegelde tuinen? Wedstrijd tegelwippen Rotterdam / Amsterdam
 • 37:00 Almeerders kunnen wel zaden krijgen om bloemen te zaaien, maar die werden soms weer weggemaaid door groenwerkers
 • 38:30 natuur inclusief van schets tot schoffel, dus niet beperkt tot interventies bij de bouw van nieuwe woningen
 • 40:00 David: maakbaarheid natuur, in je achtertuin kun je ook laten zien hoe makkelijk het is, we hebben zelf eerst ook een half jaar zitten praten over een vijver, tot we een keer een avond met een krat bier begonnen te graven. Actie in Houten met excursies naar buren met natuurlijke tuinen
 • 43:00 Almere heeft 'de groene buur' waarbij inwoners hun buren aansporen tot groene daden
 • 44:00 wederom passeerd het West-mediteraan Draaigatje in het gesprek
 • 44:30 de kever die naar de beatles is vernoemd
 • 45:00 David: we hebben in onze vijver ook natuur 'uitgeruild' salamanders werden geruild voor planten, Almere als een tuincentrum van natuurlijke ingredienten die je zou kunnen uitruilen
 • 46:00 Anna: de vijver heeft ook geleid tot een hilarische vijver-whatsapp-groep, met allerlei discussies
 • 47:00 Thijs: meteen duiken vragen op: welke natuur ga je dan maken, en voor wie, welke natuur vind je leuk en welke vind je stom? Maar het leuke is dat je niet voor 1 kunt kiezen op de schaal van Almere, kun je voor iedereen iets doen. Voor de een de achtertuin, voor de ander de otter tegenkomen in de stad. Welke mensen kun je waar enthousiast voor maken.
 • 48:00 vanuit ecologie wil je meteen de heilige graal in de stad, maar voor een bewoner is wat tegels eruit en siergrassen erin al een hele stap. Dat heeft weinig directe ecologische waarde, maar kan toch een relevante stap zijn naar eigen activiteit
 • 49:00 Theun, bruggetje naar marathon: hardloop college als mogelijk onderdeel van het programma, de mens als hardloop aap
 • 52:00 hoe gaat dit process verder? een jaarprogramma met allerlei activiteiten die iets te weeg brengen en die in aanwezigheid van iets werken, niet praten over iets. mogelijke aanknoop punten: de werkweken met studenten, de gids-soorten, blinden wandelclub, en performance van Johannes en Elias als bever, die langs de waterkant je boom komen opmeten! Dergelijke speelse dingen.
 • 55:00 Rachel: de wijken waar we doorheen liepen zijn een fantastisch decor voor allerlei vormen van spelen en performance
 • 56:00 archeologie kan een aanknoop punt zijn: Darko Lagunas, culturele diversiteit, archeologie
 • 56:30 Cocky: werken vanuit allerlei achtergronden; mime, performance, landschapsarchitectuur, antropologie, etc. Een groep vanwaaruit je dingen kunt initieren en dingen in beweging kunnen worden gezet.
 • 58:00 Thijs: werkt ook vanuit overeenkomsten tussen mens en dier, dat antropomorfiseren kan een kracht zijn
 • 59:00 Tessa: met spelen ga je ook terug naar je eigen natuur, steeds makkelijker
 • 59:30 Thijs over hoe hij een otter-tunnel pas vond toen hij door het gras begon te kruipen als een otter, spelen dat je dat dier bent, zie je de wereld van zo'n dier soms ook beter. Wat als we daar de gemiddelde Almeerder toe kunnen uitnodigen?!
 • 60:00 Sjef: hoe kom je in de perceptie van dieren, maar hoe ga je daarna verder tot actie, hoe kunnen blijvende veranderingen ontstaan voor de otter en de Almeerder.
 • 01:01:00 Sjef: niet zozeer overeenkomsten met boeren op niveau van problemen, maar wel in perceptie van wat natuur moet of mag heten, voor de boer ging dat over inkomen en soorten gewassen, het zou interessant zijn om dat op stadsniveau uit te werken, maar vanuit publiek gedacht is dat niet het startpunt.
 • 01:02:00 Sjef Voedselbossen: die mensen zijn al gemotiveerd, boeren zijn een compleet ander publiek zitten in een veel lastiger transitie, gevangen in een model met decennia van investeringen en opbrengsten
 • 01:03:30 Anna Maria: sleutelfiguren in de stad die anderen kunnen meetrekken, dat is anders dan een kunstenaar die langskomt
 • 01:05:00 Sjef: die boeren zeiden ook we gaan weer een middagje toekomstvisies doen, maar daarna gaan wij weer gewoon terug naar de boerderij en wat dan?
 • 01:06:00 Cocky: neem niet als startpunt dat je iets wil veranderen hier, want dan wordt het zo’n ‘missie’, maar dat vieren van wat er is, dat brengt misschien dingen te weeg die we niet eens hadden bedacht van te voren
 • 01:07:00 David: een uitnodiging om mee te doen. Scholen bijvoorbeeld? Er zijn contacten met scholen. Darko kan wellicht een rol spelen in het bereiken van sub-culturen
 • 01:09:00 Rachel: het afbakenen van een doel, kan averechts werken, beperkt soms de ruimte: we komen samen om de ruimte groener te maken. Ik heb het wel een met een meditatie ruimte, dan heb ik al meteen om lekker te zingen, zin om iets tegenovergestelds te doen.
 • 01:09:30 Thijs: als ik gewoon denk, waarom ben ik hier vandaag? Omdat ik het super vet vind dat die bever al in deze stad zit, wat er allemaal al hier is! Er zijn hier allerlei kwaliteiten die je ergens anders niet vind. Dat lijkt me belangrijk om te benadrukken. Dat je vanuit dat enthousiasme aan de gang kunt. Ik kom al mijn hele leven hier heen gefietst.
 • 01:10:30 Cocky: Je kunt de hele boel omdraaien: wat fantastich is hier. Thijs: die ecologie is interessant, maar ook de permanentie pioniers-stadia hier, de bossen als bizar grote buffers rond de stad die een nieuwe visie nodig hebben: hoe gaan we hier mee verder? Dat zijn allemaal kwaliteiten die heel cool zijn.
 • 01:11:00 We willen als stad dat de bewoners trots zijn op Almere, en het groen. Een bijzondere stad, met bijzondere natuur
 • 01:13:00 die gids soorten zijn al verbonden met mogelijk kwaliteiten, maar het onbestemde hier is ook een kwaliteit, er is ecologische en mentale ruimte, daarom kwamen mensen hier wonen om hun droom te verwezenlijken, het ecologische heeft die droom ook opgepakt
 • 01:13:30 die organische stedenbouw, het plan van overmorgen is vandaag alweer achterhaalt; er is geen plan voor de Floriade, bel ze maar op
 • 01:14:30 dit strand heeft ook die kwaliteit, op Zandvoort ga je niet zo zitten, en je zit ook nog in een pseudo-zachthout-ooibos setting, wat wil je nog meer?
 • 01:15:30 de volgende stappen kunnen zijn: aanknopingspunten vinden waar je iets mee zou willen doen en hoe kan dat een programma vormen. Experiment is belangrijk, dingen mogen ook mislukken, dat brengt soms iets heel interessants te weeg
 • 01:17:00 Tessa: Almeerders zijn wel echt trots op hun groen, waarom woon je hier? Dan is de groene omgeving toch echt een reden. Zodra je de brug over rijd is er weer ruimte om te ademen. Bij mooi weer zit je misschien niet in het park, zoals in Amsterdam.
 • 01:18:30 ook architectuur is een bron van trots, die pioniersgeest van de eerste bewoners, die gaan niet meer verhuizen naar een nieuwe wijk, die gaan niet weer die zandbak in. Mensen die hier geboren zijn, de jeugd blijft gewoon hier wonen. Ally is hun stad.
 • 01:21:00 opgroeien in Almere, er was misschien niet veel, maar er kon wel veel. En dat is nog steeds een beetje zo
 • 01:22:00 hoe zouden de Almeerders ons het leukst vinden? Ze hebben genoeg van betweters uit Amsterdam en ook van autoriteiten, dus werk vooral vanuit nieuwsgierigheid
 • 01:26:00 laat dit alles bezinken en dan pakken we de draad weer op in de volgende sessie
 • 01:28:00 eind september willen we een aanvraag indienen, wellicht goed de Academie van Bouwkunst te noemen, Thijs: hoe je kunt ontwerpen voor een dier en Rachel geeft les hoe je als dier kunt performen
 • fieldwork_notes_session2.txt
 • Last modified: 2020-08-18 13:41
 • by theunkarelse