Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fieldwork_notes_session2 [2020-08-12 16:57] theunkarelsefieldwork_notes_session2 [2020-08-18 13:41] (current) theunkarelse
Line 1: Line 1:
 ==== Fieldwork Notes Session2 ==== ==== Fieldwork Notes Session2 ====
 +
 +see: [[pilot_fieldwork_master]]
  
 === highlights from the second session === === highlights from the second session ===
Line 14: Line 16:
   * 24:00 hoe zo'n bos uniek is in europa, wat staat op voedselrijke bodem   * 24:00 hoe zo'n bos uniek is in europa, wat staat op voedselrijke bodem
   * 26:00 hoe ziet de toekomst van dat bos eruit? mogen de bomen ouder worden? insecten die leven van populieren in verval   * 26:00 hoe ziet de toekomst van dat bos eruit? mogen de bomen ouder worden? insecten die leven van populieren in verval
-  * 27:30 **gids-soorten: vleermuis legt de focus op park-achtige stad, gierzwaluw als typische grootstedelijke soort, otter legt focus op waterverbindingen, pinksterbloem op de bloemrijke weides, rugstreeppad als nomade aan de rand van de stad en het belang van pionier-natuur, egel als verbinder van grote natuurgebieden tot de eigen achtertuin, snoek als soort van het heldere waterplantenrijke water.** (Waterplanten worden vaak gezien als bron van ergernis in recreatie.)+  * 27:30 **gids-soorten en hun rollen: vleermuis legt de focus op park-achtige stad, gierzwaluw als typische grootstedelijke soort, otter legt focus op waterverbindingen, pinksterbloem op de bloemrijke weides, rugstreeppad als nomade aan de rand van de stad en het belang van pionier-natuur, egel als verbinder van grote natuurgebieden tot de eigen achtertuin, snoek als soort van het heldere waterplantenrijke water.** (Waterplanten worden vaak gezien als bron van ergernis in recreatie.)
   * 31:00 Almere is sterk verweven met groene ruimte, maar gebruik door inwoners zou nog wel mogen toenemen: omdat iedereen een eigen tuin heeft gebruiken mensen het openbaar groen niet zozeer als verblijfsgroen maar als beweeggroen   * 31:00 Almere is sterk verweven met groene ruimte, maar gebruik door inwoners zou nog wel mogen toenemen: omdat iedereen een eigen tuin heeft gebruiken mensen het openbaar groen niet zozeer als verblijfsgroen maar als beweeggroen
   * Thijs: flevopolder ook een plek waar natuurbegrip herdefinieerd, 1 groot veldexperiment eigenlijk advant-la-lettre   * Thijs: flevopolder ook een plek waar natuurbegrip herdefinieerd, 1 groot veldexperiment eigenlijk advant-la-lettre
  • fieldwork_notes_session2.1597251422.txt.gz
  • Last modified: 2020-08-12 16:57
  • by theunkarelse