highlights from the third session

De archeologische geschiedenis van Almere kent eigenlijk drie perioden met grote gaten ertussen: prehistorie, middeleeuwen en het heden. Vondsten blijven bij voorkeur liggen in de grond en worden op andere manieren toegankelijk gemaakt op de plek zelf. Er is veel beweging in Almere, mensen migreren, dieren en planten en zelfs het zand, maar het is nog steeds een jonge plaats. Het kan eigenlijk nog alle kanten op, de stad is als het ware aan het puberen. De fysieke omgeving is gegroeid, maar het sociale en culturele is nog niet mee gegroeid. De cultuurlaag in de grond is vrij onaangetast in archeologische zin. Hoe kunnen daar nu nieuwe lagen op groeien? Met in het achterhoofd dat bewoners nu vooral wonen in Almere en verder relatief weinig functies zoeken buiten hun woning en tuin. De onderliggende vraag in dit programma is wellicht het her-ontdekken van waar we hier eigenlijk zijn.

notes file01:
 • 00:00 bewoners met migranten achtergrond zijn relatief hoog opgeleid, anders dan in Amsterdam bijvoorbeeld, in Almere meer derde generatie, en de verhouding is ongeveer 62% westers, 48 niet westers, en voor kinderen tot 18jaar is dat 50/50
 • 00:11 introductieronde
 • 00:24 Strandlab: hoe treed je als culturele instelling buiten de gevestigde bubbel en hoe kun je een mix maken van de kunsten met andere disciplines als ecologie en archeologie en lokale bewoners
 • 00:28 Almere: geschiedenis in Almere is in drie delen: prehistorie, middeleeuwen (scheepswrakken) en nu, dus niet continue maar verknipt in stukken
 • 00:37 discussie over inclusiviteit, diversiteit. Darko: spreekt liever van intersectionaliteit, want inclusie veronderstelt exclusie, veronderstand groepen. Dan mis je toch complexiteit. Intersectionaliteit kijkt naar welke verschillen er zijn als assen in een veld van complexiteit die altijd context gebonden is: want wat in de ene groep in hoog aanzien staat, kan in een andere groep in laag aanzien staan.
 • 00:48 In archeologie in Almere is nu nadruk op resten in de grond laten zitten en op de plek waar het ligt iets te vertellen over wat er ligt, die geschiedenis toegankelijk maken. Het 'inpassen' van een vindplaats.
 • 00:50 Vooral prehistorisch periode: het was land tot 5000/3500 voor christus met verschillende culturen, daarna met smelten van ijs kwam het water terug al was het niet heel diep, in begin 19de eeuw Cornelis Lely en inpolderen. In jaren 80 begonnen opgravingen, bij bouw werk. 450 scheepswrakken gevonden die vast liepen in de ondiepe wateren (15de eeuw tot begin 20ste eeuw). Almere doet geen opgravingen maar de grootste 'opgraving' was bij de A27 richting Utrecht, waar we de diepte konden zien van de cultuurlaag, die is zo'n 6 of 7m diep tot 3 m diep hier bij Almere strand. Een mooi gebied voor jager verzamelaars met de rivier de Eem, die is nu verdwenen. Het is hier zo'n 2000 jaar heel stil geweest in de bodem, toen er water stond.
 • In '92 het verdrag van Malta, voor je gaat bouwen moet je de archeologie veilig stellen. Het centrum van Almere is van voor dat verdrag dus daar zijn veel minder vondsten van bekend, dan de periferie van de stad die later werd gebouwd.
 • Cocky: Studenten willen altijd graag eerst terug in de tijd, waar komt dit allemaal vandaan en dan ontstaat de beweging naar de toekomst. Maar je voelt dat dat allemaal niet lineair is, er zijn gaten, er is verandering op allerlei vlak in allerlei richtingen.
 • Mannie: bevers en herten zwemmen hier naartoe en nu komen eindelijk de eekhoorns, dus deels is mens gemaakt, maar andere dingen gebeuren gewoon.
 • Overal is natuurlijk vanalles in beweging, maar in dit gebied zijn uitersten (urbaan, natuurpark) enorm dicht bij elkaar dat maakt ruimte voor unieke uitwisselingen
 • 01:01 Mannie: bij mijn ouders in de achtertuin een hekje gezet want de bevers knaagden alles kapot, toen is hij naar de buren gegaan en die belden meteen omroep Flevoland en toen was het meteen nieuws
 • 01:05 Je maakt geschiedenis toegankelijk door mensen zelf de vrijheid te geven of ze geintresseerd zijn, het is je eigen keuze. Maar met de Romeinse nederzettingen hier bij /katwijk of Utrecht delen we ongeveer 700 jaar geschiedenis met de Romeinse nederzettingen in Turkije of Marokko. Toen waren we samen, dat delen we, dat hebben we ook altijd gedeelt. Dan gaat het over de geschiedenis van de mensheid en minder de geschiedenis van het ene of het andere land.
 • 01:09 Er zijn weinig directe links in deze vondsten uit de koloniale periode. We vinden koggeschepen, die voeren niet internationaal.
 • 01:14 Het gaat niet om mensen bereiken, we proberen te vinden welke vragen op deze plek leven.
 • 01:15 Emn je begint vanuit je eigen observaties als onderzoeker: bijvoorbeeld migratie, deze plek gaat zo over beweging, in tijd en ruimte. Dan zou een startpunt kunnen zijn om
 • 01:15 Meta: We zitten hier als Strandlab vanuit de vraag en de noodzaak om te komen tot een volwaardige stad, waar inwoner aantallen enorm zijn gegroeid maar niet alle voorzieningen zijn meegegroeid, waaronder cultuur, wat je daar dan ook onder verstaat. Wethouder zei: eigenlijk zou Almere moeten stoppen met bouwen in fysieke zin, maar verder bouwen op de culturele en sociale vlakken. De samenleving verbinden met de plek. Hoe kunnen die verbindingen groeien? Om ziel te geven aan deze stad.
 • 01:18 We praten niet over 'intercultureel', maar over beschaving van een plek. Rituelen, geschiedenis, taal, eten, dromen. Daar kunnen we veel meer in investeren.
 • 01:20 Meta: en eigenaarschap, iets waarom het van belang is voor die persoon zelf.
 • 01:21 Darko: beschaving is niet eenduidig, normen en waarden verschillen zelf per persoon dus als we daarop richten kom je snel uit op tegenstellingen, het woord narratieven is neutraler.
 • 01:23 Mannie: Almeerders wonen hier fijn en zoeken niet zo snel andere activiteiten, het gaat vooral om het wonen. Hier moet je echt naar de mensen toe (fysiek of op het vlak van eigenaarschap)
 • 01:25 Slot ronde: Victoria: segregatie van gebruik, is dat doorgesijpelt in het leven zelf van bewoners? Dat ze er wonen maar gescheiden van andere functies
 • 01:20 Sjef: in futures probeer je niet je eigen toekomst wensen te projecteren, maar mensen hun eigen toekomsten te laten bedenken. Welke rol spelen die hele verschillende geschiedenissen van Almeerders in hun visies op de toekomst.
 • 01:30 Sonja: de context is belangrijk, dat we ons afvragen waar we hier zijn, misschien niet zozeer dit of dat dier, maar manieren vinden om samen te ontdekken. Die cultuurlaag boeit me als woord, de grond, een laag waar dingen in liggen opgeslagen en wat groeit daar dan weer uit? Verantwoordelijkheid, welke voel ik tot mijn omgeving? Wanneer voel ik verantwoordelijkheid voor mijn omgeving en zorg.
 • 01:33 Suze: Wat is het dat we delen, grond en toekomst en wat doe je daar dan tussen in. Welke ziel is er al in die stad en welke ontbreekt? Kunnen we dat samen onderzoeken en is dat misschien wat ons bindt, dat we samen op zoek zijn naar wat ons bindt?
 • 01:34 Mannie: verhalen die je binden tot iets. Migratie van mensen dieren en zelfs het zand. Almere is nu eigenlijk aan het puberen, moet je Amsterdam volgen? Een levensfase waar het eigenlijk nog alle kanten op kan gaan. Je bent een grote stad, maar eigenlijk toch nog geen grote stad.
 • 01:36 Meta: hoe zou dit vertaald kunnen worden in concrete activiteiten? Archeologie gaat over geschiedenis maken. Deze stappen die we hier gaan zetten kunnen bijdragen aan die identiteit en nieuwe lagen vormen. Dit kan bijdragen aan onze ambitie om een lab voor de stad te worden.
 • 01:39 Mohsinne: hoe mensen betrokken kunnen zijn bij hun plek en hun toekomst. Een cardioloog zegt niet tegen de patient welk eten of welke oefeningen je moet doen voor een gezond hart. Dat doet bijvoorbeeld een instructeur in een sport school. De arts is bezig met herstel. Dat zie ik hier ook. Sommige mensen zijn bezig met archeologie of ecologie en zij rijken anderen mensen zoals jullie kunstenaars gereedschap aan die gebruikt kunnen worden in de ontwikkeling van deze stad.
 • 01:42 Darko: in dit ontwerp process voor een programma zou ik de suggestie doen om ook sleutel personen te betrekken uit wijken in Almere. Nodig ook die mensen die een binding hebben met strand Almere uit om mee te ontwerpen.
 • end.
 • fieldwork_notes_session3.txt
 • Last modified: 2020-09-12 10:48
 • by theunkarelse