Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fieldwork_notes_session3 [2020-09-12 10:45]
theunkarelse
fieldwork_notes_session3 [2020-09-12 10:48] (current)
theunkarelse
Line 9: Line 9:
   * 00:00 bewoners met migranten achtergrond zijn relatief hoog opgeleid, anders dan in Amsterdam bijvoorbeeld, in Almere meer derde generatie, en de verhouding is ongeveer 62% westers, 48 niet westers, en voor kinderen tot 18jaar is dat 50/50   * 00:00 bewoners met migranten achtergrond zijn relatief hoog opgeleid, anders dan in Amsterdam bijvoorbeeld, in Almere meer derde generatie, en de verhouding is ongeveer 62% westers, 48 niet westers, en voor kinderen tot 18jaar is dat 50/50
   * 00:11 introductieronde   * 00:11 introductieronde
-  * 00:24 Strandlab hoe kun je als culturele instelling uit de gevestigde bubbel en hoe kun je een mix maken van de kunsten met andere disciplines als ecologie en archeologie en lokale bewoners +  * 00:24 Strandlabhoe treed je als culturele instelling buiten de gevestigde bubbel en hoe kun je een mix maken van de kunsten met andere disciplines als ecologie en archeologie en lokale bewoners 
-  * 00:28 Almere: geschiedenis in Almere is in drie delen: prehistorie, middeleeuwen (scheepsvrakken) en nu, dus niet continue maar verknipt in stukken +  * 00:28 Almere: geschiedenis in Almere is in drie delen: prehistorie, middeleeuwen (scheepswrakken) en nu, dus niet continue maar verknipt in stukken 
-  * 00:37 discussie over inclusiviteit, diversiteit. Darko: intersectionaliteit, inclusie veronderstelt exclusie, dan mis je toch complexiteit want er wordt gedacht in groepen, niet intergraal of holistisch. Intersectionaliteit kijkt naar welke verschillen er zijn als assen in een veld van complexiteit die altijd context gebonden is: want wat in de ene groep in hoog aanzien staat, kan in een andere groep in laag aanzien staan.+  * 00:37 discussie over inclusiviteit, diversiteit. Darko: spreekt liever van intersectionaliteit, want inclusie veronderstelt exclusie, veronderstand groepen. Dan mis je toch complexiteit. Intersectionaliteit kijkt naar welke verschillen er zijn als assen in een veld van complexiteit die altijd context gebonden is: want wat in de ene groep in hoog aanzien staat, kan in een andere groep in laag aanzien staan.
   * 00:48 In archeologie in Almere is nu nadruk op resten in de grond laten zitten en op de plek waar het ligt iets te vertellen over wat er ligt, die geschiedenis toegankelijk maken. Het 'inpassen' van een vindplaats.   * 00:48 In archeologie in Almere is nu nadruk op resten in de grond laten zitten en op de plek waar het ligt iets te vertellen over wat er ligt, die geschiedenis toegankelijk maken. Het 'inpassen' van een vindplaats.
   * 00:50 Vooral prehistorisch periode: het was land tot 5000/3500 voor christus met verschillende culturen, daarna met smelten van ijs kwam het water terug al was het niet heel diep, in begin 19de eeuw Cornelis Lely en inpolderen. In jaren 80 begonnen opgravingen, bij bouw werk. 450 scheepswrakken gevonden die vast liepen in de ondiepe wateren (15de eeuw tot begin 20ste eeuw). Almere doet geen opgravingen maar de grootste 'opgraving' was bij de A27 richting Utrecht, waar we de diepte konden zien van de cultuurlaag, die is zo'n 6 of 7m diep tot 3 m diep hier bij Almere strand. Een mooi gebied voor jager verzamelaars met de rivier de Eem, die is nu verdwenen. Het is hier zo'n 2000 jaar heel stil geweest in de bodem, toen er water stond.   * 00:50 Vooral prehistorisch periode: het was land tot 5000/3500 voor christus met verschillende culturen, daarna met smelten van ijs kwam het water terug al was het niet heel diep, in begin 19de eeuw Cornelis Lely en inpolderen. In jaren 80 begonnen opgravingen, bij bouw werk. 450 scheepswrakken gevonden die vast liepen in de ondiepe wateren (15de eeuw tot begin 20ste eeuw). Almere doet geen opgravingen maar de grootste 'opgraving' was bij de A27 richting Utrecht, waar we de diepte konden zien van de cultuurlaag, die is zo'n 6 of 7m diep tot 3 m diep hier bij Almere strand. Een mooi gebied voor jager verzamelaars met de rivier de Eem, die is nu verdwenen. Het is hier zo'n 2000 jaar heel stil geweest in de bodem, toen er water stond.
  • fieldwork_notes_session3.1599907556.txt.gz
  • Last modified: 2020-09-12 10:45
  • by theunkarelse