Futures of Doing Nothing: 08-09 oktober 2014, Z33, Hasselt, België

Micro → Macro: heden, business as usual, alternatieve toekomstbeeld(en)

10:00 – 10:50 Onthaal

(gepland voor 20 minuten, maar verlengd door vertraagde treinen)

Ruimte klaarmaken, versnaperingen, onthaal en een eerste ronde voorstellen van de deelnemers

Hoe stel je jezelf voor: zeg je naam, en antwoord op de vraag 'hoe gaat het met je'. Als je't ok vindt, vertel ook waarom je doing nothing interessant vindt en wat je van de workshop verwacht.

10:50 – 11:00 Framing

Facilitator geeft inhoudelijke en procesmatige uitleg over de workshop: Hoe zou(den) toekomst(en) van nietsdoen er kunnen uitzien?

11:00 – 11:30 Meditatie

Edel Maex: Houdingen (zijn, perfect zijn, met interesse kijken naar wat is, ontroering, openheid)

 • Aan het eind: korte reflectie op de meditatie in de kring
DSCF3326


11:30 – 12:00 Icebreaker

Waarderend onderzoek: Denk aan een situatie waarin je kon genieten van het nietsdoen voor een langere tijd. Omschrijf de situatie en focus op je gedrag, je emoties, je gedachten en ook wie of wat in je omgeving dit mogelijk maakte (wat waren de voorwaarden van het nietsdoen).

Interview (5 min), dan omwisselen. Rapporteren in de groep. Op zoek naar de wenselijke gedachten, emoties, gedrag en de voorwaarden van de situaties.

DSCF3358


12:00 – 13:00 Litanie

Hoe werkt de wereld? Wat zijn de belangrijkste kwesties rond het nietsdoen vandaag (focussen op feiten, zo min mogelijk assumpties)? Wat weten we zeker (wat is vaak te horen op het nieuws, in de kranten, in rapporten…), bijv. “steeds meer mensen hebben last van burn-out”; “er is veel werkloosheid”

 • 15 min brainstorming,
 • 10 ranking/clustering van kwesties,
 • 5 min Probeer uiteindelijk 1-5 probleemstelling(en) te formuleren.
DSCF3355


13:15 – 14:00 Lunch

Voorbereid door Ilse Maes

14:00 – 14:30 Stille wandeling

- In begijnhof: wandel doelloos door de tuin. Als je een plek vindt waar je je goed voelt, ga zitten, sluit je ogen en adem een paar keer door. Wat ruik je, wat hoor je, wat voel je, wat zie je? Wat borrelt op in je gedachten?

DSCF3368


14:30 – 15:15 Factoren

STEEP Kaartspel

Bekijk de probleemstellingen van de vorige oefening. Waarom denk je dat zo is? Wat zijn de sociale, culturele, economische, politieke, technologische en ecologische factoren die de problemen kunnen verklaren? Wie is voor deze factoren verantwoordelijk? Wat zijn de structuren achter de factoren?

 • Neem de STEEP kaartendek. Deel het dek in 6 delen. Elke deelnemer krijgt een deel van het dek en kiest de factoren die voor de probleemstelling relevant zijn.
 • de facilitator schudt het dek en deelt de kaarten rond.
 • een speler legt een kaart op de tafel neer en vertelt hoe de kaart de probleemstellingen verklaart. De volgende speler kiest een kaart die met de vorige te maken heeft en vertelt wat de link is en hoe deze kaart de probleemstelling verklaart. Als de volgende speler geen link kan maken, beginnen ze een nieuwe cluster.
 • Op de tafel ligt een vel papier (grootte A1). De facilitator tekent de probleemstelling(en) in het midden. De spelers plaatsen de kaarten in de buurt van de relevante probleemstellingen. Zo worden verschillende clusters van factoren en systemen gemaakt, die achter de probleemstellingen liggen.
 • Aan het eind wordt het diagram aangevuld, mochten er nog factoren of structuren ontbreken.
OEmbed Error
 • Provider returned HTTP Status 404 for
 • All resolution methods failed


15:15 – 15:45 Wereldbeelden

Welke diepgewortelde perspectieven, waarden en wereldbeelden creëren de factoren en drijvende krachten? Wat zijn de onbewuste vooroordelen die de factoren aansturen? Welke waarden en waarheden informeren de systemen?

 • Groepsgesprek

15:45 – 16:20 Mythes

Wat zijn de culturele mythes, archetypes en emoties die de wereldbeelden aansturen? In welke verhalen geloven wij met betrekking tot de essentie van ons bestaan? Welke beelden komen daarbij op? Welke emoties?

 • discussie in de groep
 • ontwerpen van slogans - individueel, dan rapporteren voor de groep
OEmbed Error
 • Provider returned HTTP Status 404 for
 • All resolution methods failed
 • Provider returned HTTP Status 404 for
 • All resolution methods failed


16:20 – 16:30 Pauze

Een of meerdere deelnemers lezen voor uit de relevante boeken die ze hebben meegenomen

16:30 – 16:55 Toekomstbeeld

Kort individueel nadenken over en intuïtief antwoorden op de vraag “wat zijn de karakteristieken van een wenselijke toekomst rond het nietsdoen”; associatieve beelden vinden, discussie in de groep, gezamenlijk maken van een collage.

DSCF3493


16:55 – 17:00 Wrap-up

Looking forward, looking back…

Samenvatting door de facilitator: Wat hebben we vandaag gedaan, wat gaat er vanavond en morgen nog gebeuren?

17:00 - 17:05 4 windrichtingen

Een verkorte versie van de Groet aan de vier windrichtingen.

De volledige reeks vind je hier

18:30 - 20:30 Diner

Diner bij de Levensboom

Macro → Micro: Wenselijke toekomst(en)

10:00 – 10:15 Onthaal

Thee, koffie, informeel gesprek

10:15 – 10:30 Voorlezen

Een of meerdere deelnemers lezen voor uit de boeken die ze hebben meegenomen

DSCF3418


10:30 – 11:10 Alt Mythes

Alternatieve mythes, beelden, emoties en archetypes

Welke alternatieve mythes/archetypes zouden wenselijk zijn voor de toekomsten van het nietsdoen? Welke gevoelens komen naar boven als je je deze toekomst verbeeldt? Hoe voelt het om in deze wereld te zijn?

 • Schrijf enkele korte slogans die de fundamenten van deze wereld kunen zijn.
 • Discussie in de groep over de mythes, emoties, principes van deze wereld

11:10 – 11:30 Waar(he)den

Welke waarden en (onbewuste) wereldbeelden worden belangrijk in deze toekomsten? Wat zou waar moeten zijn in deze wereld?

 • Groepsgesprek

11:30 – 11:40 Pauze

11:40 – 12:10 Systemen

Welke systemen kunnen deze wereldbeelden ondersteunen? Wat zijn de drijvende krachten en (STEEP) systemen die de realiteit kunnen creëren in deze wereld(en)?

Speel het kaartspel opnieuw met de overgebleven STEEP kaarten. Maak aan het eind enkele clusters die de noodzakelijke factoren en systemen voor deze toekomst voorstellen. Mochten er factoren ontbreken, maak bijkomende post-its en plak ze bij de kaarten.

DSCF3491


12:15 – 13:30 Yoga / Koken

Deelnemers kunnen kiezen of ze yoga willen doen of lunch willen maken met ingrediënten die iedereen heeft meegenomen.

__3_0205


13:30 – 15:15 Lunch

14:15 – 14:55 Breaking news

Waarover wordt gesproken in deze wereld? Wat wordt gezien als belangrijk nieuws?

 • Individueel schrijft iedereen nieuwskoppen die op een rollende band bij het journaal gelezen kunnen worden. De koppen worden in de groep voorgelezen.
 • Discussie: Wat voor wereld is dit? Wat is hier belangrijk? Welk jaar is dit?
DSCF3467


14:55 – 15:25 Alledaagse toekomst

We gaan in de wenselijke toekomst kruipen. Het is nog zeer groot en globaal. We gaan de 'grote' toekomst in deze sessie naar een gewone, alledaagse situatie vertalen: een situatie die in ons leven in de toekomst zou kunnen gebeuren. Elke toekomst begint bij jezelf. Transporteer jezelf naar de situatie in jullie wenselijke toekomstsituatie. Schrijf enkele pagina's in je dagboek in deze toekomst:

Hoe ben je daar gekomen? Wat is er in je leven gebeurd om van oktober 2014 tot in die toekomst te komen? Denk heel concreet na: Wie ben jij, wat doe je, waar, met wie? Welke karaktertrekken komen naar voor, welke vaardigheden en talenten gebruik je in deze toekomst? Wat moet er innerlijk gebeuren in je gedachten, gevoelens, reflexen…? Wat moet er gebeuren naar buiten toe - in je gedrag, communicatie en acties? Hoe ziet je dag eruit? Welke situaties kan jij je voorstellen die zouden kunnen gebeuren in jouw alledaagse toekomst, die op de wenselijke toekomst(en) zou lijken?

26A_0229


15:30 – 16:00 Tea Party

Loop door de deur naar een andere ruimte en stel je voor dat je door een tijdsportaal loopt. Als je in de andere ruimte aankomt, ben je in je gewenste toekomst beland. Je bent naar een retraite gekomen met mensen uit deze workshop, die met verschillende vormen van nietsdoen al jaren experimenteren. Je praat over jezelf en je ervaringen alsof ze al gebeurd zijn.

Hoe leef je, wat doe je, wat is er met nietsdoen gebeurd? Wat was er nodig in de wereld om je heen om je individuele veranderingen te kunnen doorvoeren? Wat is er in de wereld en je leven moeten gebeuren om van 2014 tot de wenselijke toekomst te komen?

16A_021911A_0214


16:00 – 16:30 Instructies

Ontwerp korte instructies voor jezelf en voor anderen om subtiele suggesties te geven, die je aan je wenselijke toekomst kunnen herinneren.

DSCF3459DSCF3462


16:30 – 16:45 Wens

Meditatie als een wens, een aanroep van de wenselijke toekomst:

Edel Maex: Emoties

16:45 – 17:55 Afronding

In de cirkel: begin te stappen en stampen, dichter bij elkaar komen, elkaars handen pakken en zo hard mogelijk juichen.

17:00 – 19:00 Apero

Informele reflectie en viering van de mensen, het proces en de resultaten…

35A_0238Lees meer over toekomsten van nietsdoen, futures of doing nothing en what people say about doing nothing

 • future_fabulators/doing_nothing_workshop_process.txt
 • Last modified: 2015-04-27 15:57
 • by nik