Hoe ziet het leven in Godsheide eruit in 2024?

20141129_034540


We gaan vandaag samen een reeks mogelijke toekomsten voor het leven in Godsheide ontwikkelen. Onze toekomsthorizon is 2024, over tien jaar. Dat is een nabije toekomst - zonder dat we een Godsheidekolonie op de maan kunnen hebben - maar ze ligt ver genoeg voor aanzienlijke veranderingen ten opzichte van het heden. Waar het om gaat, is dat we samen een aantal toekomstbeelden creëren die gebaseerd zijn op wat jullie wenselijk vinden en ook op wat reële tendensen en drijvende krachten zijn. Aan het eind van de dag hopen we vier alternatieve verhalen te hebben over jullie leven in Godsheide in 2024. We hopen dat die verhalen jullie zullen inspireren om morgen al stappen te kunnen zetten naar een of andere toekomst, en ook dat jullie waarschuwingstekens kunnen herkennen dat een niet wenselijke toekomst nabij komt, en dat er dan plannen kunnen ontstaan om het tij te keren…

Deze workshop gaat over jullie, over jullie leven in deze wijk. Onafgezien van wat er van buiten op jullie afkomt, buiten jullie controle om, zijn er altijd dingen die jullie in de hand hebben om het leven aangenaam te maken. Een veerkrachtige gemeenschap heeft de daadkracht om jullie dagelijkse leven te ontwerpen zoals jullie dat willen, wat er ook gebeurt. Al hebben we het over de toekomst, blijf in je achterhoofd houden wat er al in het heden zou kunnen gebeuren om tot jullie wenselijke toekomstbeeld te komen.

Het wordt een intense dag, maar ook een speciale dag die jullie aan elkaar en aan Godsheide schenken. We hebben een druk schema, dus onze excuses als we sommige discussies moeten onderbreken. We vertrouwen erop dat, zelfs als niet alles uitgesproken wordt, de belangrijke dingen ergens tijdens of na de workshop naar voren zullen komen.

Tot daar mijn uitleg over het proces dat ons te wachten staat. Ik wil eindigen met een paar simpele huisregels:

  • doe zoveel mogelijk mee, maar blijf ook dicht bij jezelf
  • wees respectvol tegenover je gesprekspartners
  • beperk communicatie met de externe wereld tot een absoluut minimum. als het echt nodig is om met de buitenwereld te bellen, mailen, enz, doe het dan alleen tijdens de pauzes
  • je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen ervaring - dus maak er het beste van!
  • future_fabulators/godsheide_framing.txt
  • Last modified: 2015-05-20 10:57
  • by nik