Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
het_landhuis [2012-10-23 16:39] imogenhet_landhuis [2021-02-17 08:39] (current) nik
Line 1: Line 1:
  
-http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=V93E184D+<blockquote> 
 +Anarchistische jongeren kwamen de laatste week op een negatieve manier in het nieuws. Eerst met het graffitispoor dat getrokken werd door Sint-Amandsberg en later met de barricade die werd opgetrokken tijdens de ontruiming van een kraakpand in de Stropkaai. De jongeren die in de bioboerderij ‘Het Landhuis' in de Warmoezeniersweg verblijven, willen af van het negatieve imago dat krakers hebben. ‘Men scheert ons allemaal over dezelfde kam.' 
 + 
 +via http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=V93E184D 
 +</blockquote>
  • het_landhuis.1351010359.txt.gz
  • Last modified: 2012-10-23 16:39
  • by imogen