User Tools

Site Tools


inleiding_in_wereldgroeien

FoAM: Inleiding in het groeien van werelden

Context
De realiteit van het alledaagse, waarin kunst in verschillende gedaantes voorkomt, de realiteit die door de digitale technologieën sterk aan het veranderen is.

Probleemstelling
Onderzoek naar de effecten en een kritische omkadering van de wetenschappelijke en technologische invloeden op kunst en cultuur.

Overzicht
FoAM's projecten, openbare acties, interactieve situaties en alternatieve kunst-economie - wat is de toekomst van de kunstintegratie binnen publieke en sociale arena's?

Methode
De materie waarmee de kunst gemaakt wordt, de verandering in de gebruikte materialen en technieken brengt voort de verandering in het werkproces.

[Voorstel]
Recepten voor momenten van het zuiver ervaren, zonder de bagage van kennis, informatie, communicatie of cultuur. We zoeken naar nieuwe verbeeldingen, en creëeren nieuwe (kunstmatige) werelden.

inleiding_in_wereldgroeien.txt · Last modified: 2015/11/05 18:06 by maja