Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
machine_ecology_programmaeisenrobot [2015-04-15 15:22]
87.251.57.132 created
machine_ecology_programmaeisenrobot [2015-05-27 18:39]
theunkarelse
Line 7: Line 7:
 De robot De robot
  
-  - Ordered List Item Is in staat gebied in kaart te brengen/meten factoren als microklimaat, bodemgesteldheid+  - Levert een actieve bijdrage aan het ecosysteem ondersteunt biodiversiteit
-  - Herkent soorten te oogsten fruit en noten, etc+  - Volgt natuurlijke cycli en gedragspatronen (ethologie)
-  - Kan zichzelf van energie voorzien door inname geoogst voedsel +  - Kan zichzelf van energie voorzien door inname geoogst voedsel.
-  - Verspreid zaden uit verteerd voedsel voortkomend +
-  - Is idealiter opgebouwd uit goedkope, makkelijk te verkrijgen materialen+
   - Draait op Open Source software en electronica.   - Draait op Open Source software en electronica.
 +  - Is in staat gebied in kaart te brengen/meten factoren als microklimaat, bodemgesteldheid.
 +  - Herkent (energie potentiaal) te oogsten fruit en noten, etc.
 +  - Verspreid zaden uit verteerd voedsel voortkomend (zoochorie)
 +  - Is idealiter opgebouwd uit goedkope, makkelijk te verkrijgen materialen.
 +  - Is lerend via cloud. Is verbonden met andere data (van andere robots) via cloud.
 +  - Kan sterven en komposteren?
 +
 +zie ook: [[thalience]] en [[wabi_sabi]]
  • machine_ecology_programmaeisenrobot.txt
  • Last modified: 2015-11-09 16:44
  • by theunkarelse