Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
machine_ecology_programmaeisenrobot [2015-04-15 15:35]
87.251.57.132
machine_ecology_programmaeisenrobot [2015-11-09 16:44]
theunkarelse
Line 1: Line 1:
-==== Machine Ecology Programmaeisenrobot ====+==== Machine Ecology Programma eisenrobot ====
  
-In dit programma komen alle eisen en wensen voor het ontwerp van de robot. +see also: [[thalience]] and [[wabi_sabi]]
-Dit betekent niet dat we in het project ook meteen alle onderdelen gaan uitwerken, maar wel dat de robot hier idealiter aan zou voldoen. +
- +
- +
-De robot +
- +
-  - Is in staat gebied in kaart te brengen/meten factoren als microklimaat, bodemgesteldheid. +
-  - Herkent (energie potentiaal) te oogsten fruit en noten, etc. +
-  - Kan zichzelf van energie voorzien door inname geoogst voedsel +
-  - Verspreid zaden uit verteerd voedsel voortkomend +
-  - Is idealiter opgebouwd uit goedkope, makkelijk te verkrijgen materialen +
-  - Draait op Open Source software en electronica. +
-  - Is lerend via cloud. Is verbonden met andere data (van andere robots) via cloud. +
  • machine_ecology_programmaeisenrobot.txt
  • Last modified: 2015-11-09 16:44
  • by theunkarelse