Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
machine_ecology_programmaeisenrobot [2015-04-17 09:51]
theunkarelse
machine_ecology_programmaeisenrobot [2015-05-27 18:39]
theunkarelse
Line 7: Line 7:
 De robot De robot
  
-  - Heeft een actieve bijdrage aan het ecosysteem / ondersteunt biodiversiteit. +  - Levert een actieve bijdrage aan het ecosysteem / ondersteunt biodiversiteit. 
-  - Volgt natuurlijke cycli.+  - Volgt natuurlijke cycli en gedragspatronen (ethologie). 
 +  - Kan zichzelf van energie voorzien door inname geoogst voedsel. 
 +  - Draait op Open Source software en electronica.
   - Is in staat gebied in kaart te brengen/meten factoren als microklimaat, bodemgesteldheid.   - Is in staat gebied in kaart te brengen/meten factoren als microklimaat, bodemgesteldheid.
   - Herkent (energie potentiaal) te oogsten fruit en noten, etc.   - Herkent (energie potentiaal) te oogsten fruit en noten, etc.
-  - Kan zichzelf van energie voorzien door inname geoogst voedsel +  - Verspreid zaden uit verteerd voedsel voortkomend (zoochorie) 
-  - Verspreid zaden uit verteerd voedsel voortkomend +  - Is idealiter opgebouwd uit goedkope, makkelijk te verkrijgen materialen.
-  - Is idealiter opgebouwd uit goedkope, makkelijk te verkrijgen materialen +
-  - Draait op Open Source software en electronica.+
   - Is lerend via cloud. Is verbonden met andere data (van andere robots) via cloud.   - Is lerend via cloud. Is verbonden met andere data (van andere robots) via cloud.
-  - Kan sterven.+  - Kan sterven en komposteren? 
 + 
 +zie ook: [[thalience]] en [[wabi_sabi]]
  • machine_ecology_programmaeisenrobot.txt
  • Last modified: 2015-11-09 16:44
  • by theunkarelse