Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pilot_fieldwork_master [2020-09-19 07:29]
theunkarelse
pilot_fieldwork_master [2020-10-08 15:31] (current)
theunkarelse
Line 29: Line 29:
   * [[https://cornelislelygroep.nl/index.php/ontdek-onze-groep/onze-groep|Waterscouts Cornelis Lelygroep]]   * [[https://cornelislelygroep.nl/index.php/ontdek-onze-groep/onze-groep|Waterscouts Cornelis Lelygroep]]
   * [[https://scoutinghannieschaft.nl/index.php|Scouting Hannie Schaft]]   * [[https://scoutinghannieschaft.nl/index.php|Scouting Hannie Schaft]]
 +  * [[https://poets.org/poem/proverbs-hell|Subtitle from Blake's poem]]
 === potential programme portals: === === potential programme portals: ===
   * Bever performances: Elias Tieleman & Johannes Sterk als twee bevers die op plekken opduiken en daar tijdelijk verblijven, actief zijn. Bijvoorbeeld een week op Almere Strand met hout in de weer, zittend met een biertje of anderszins..   * Bever performances: Elias Tieleman & Johannes Sterk als twee bevers die op plekken opduiken en daar tijdelijk verblijven, actief zijn. Bijvoorbeeld een week op Almere Strand met hout in de weer, zittend met een biertje of anderszins..
  • pilot_fieldwork_master.txt
  • Last modified: 2020-10-08 15:31
  • by theunkarelse