Plant Tricks

Het geworteld bestaan van een plant vormt een handicap bij het zoeken van een partner en de mogelijkheid te ontsnappen aan vijanden. Op zeer slinkse wijze laten ze dieren hand- en spandiensten verrichten. En het is specialist geworden om lijfwachten aan te trekken.

 • De mechanische barierre: een waslaag, haren, stekels etc.
 • Begint een directe defensiemechnisme tegen invloeden van buitenaf zoals: vraat, wind, droogte, chemicalien: de plant kan zijn stofwisseling hierop aanpassen. als microorganismen de plant aanvallen, dan scheidt de plant enzymen uit -die zijn belagers uitschakeld.
 • Een organisme zal steeds trachten het schadelijke proces zoveel mogelijk te beperken tot een plek. Een overreactie op de plaats van de infectie leidt tot afsterven van het aangetaste deel. Een plant kan de schade herstellen of de celwand steviger maken om zijn eerste barriere in stand te houden -zo wordt de rest van de plant voor infectie behoed. Na verloop van tijd groeit er weer een nieuw weefsel.
 • Een organisme beschikt over “signaalmoleculen” die zorgen voor de geordende samenwerking van de verschillende onderdelen van het afweersysteem.
 • Een organisme kan de “staat van paraatheid” langere tijd in stand houden en herkent een “indringer” als die opnieuw aanvalt en zorgt er voor dat de verdediging tegen deze aanvaller sneller op gang komt en krachtiger is.

source: http://www2.wau.nl/pers/98/23.htm

Dutch ecologist Roxina Soler and her colleagues have discovered that subterranean and aboveground herbivorous insects can communicate with each other by using plants as telephones. Subterranean insects issue chemical warning signals via the leaves of the plant. This way, aboveground insects are alerted that the plant is already 'occupiedÃ'.

Aboveground, leaf-eating insects prefer plants that have not yet been occupied by subterranean root-eating insects. Subterranean insects emit chemical signals via the leaves of the plant, which warn the aboveground insects about their presence. This messaging enables spatially-separated insects to avoid each other, so that they do not unintentionally compete for the same plant.

In recent years it has been discovered that different types of aboveground insects develop slowly if they feed on plants that also have subterranean residents and vice versa. It seems that a mechanism has developed via natural selection, which enables the subterranean and aboveground insects to detect each other. This avoids unnecessary competition.

Green telephone lines

Via the 'green telephone lines', subterranean insects can also communicate with a third party, namely the natural enemy of caterpillars. Parasitic wasps lay their eggs inside aboveground insects. The wasps also benefit from the volatile signals emitted by the leaves, as these reveal where they can find a good host for their eggs.

The communication between subterranean and aboveground insects has only been studied in a few systems. It is still not clear how widespread this phenomenon is.

The research was carried out at the Netherlands Institute for Ecology (NIOO-KNAW) by Roxina Soler, Jeffrey Harvey, Martijn Bezemer, Wim van der Putten and Louise Vet. The PhD project, in which this study was carried out, was funded by the Free Competition of NWO Earth and Life Sciences.

http://www.cellular-news.com/story/30727.php

indirecte verdedigingsmechanismen. De plant probeert zich via een omweg te beschermen door het inschakelen van predatoren.

 • planten verschaffen predatoren woonruimte

Op sommige planten komt het voor dat er plekken zijn waar de predatoren in kunnen wonen. bv holle stengels of holle stekels. Deze woonruimtes noemt men domatia. Er zijn ook domatia speciaal voor een bepaald soort predator, de roofmijt. Bij de vertakking van de nerven op blaadjes van de plant zit dan een verdikking. Deze verdikking is hol. En er past precies een roofmijt in. De domatia geven de predator bescherming. Bijvoorbeeld tegen het weer. Of tegen predatoren van de predator. Nog een heel bijzondere woonruimte wordt verschaft door een klein aantal planten voor mieren. Aan de plant zit een grote verdikking. Wanneer je die verdikking aan de binnenkant bekijkt dan zie je een heel gangenstelsel met allemaal ruimtes. De plant zelf is voor een deel een mierennest. Mieren krijgen dus een woonplaats van de plant. In ruil daarvoor beschermen zij de plant tegen aanvallers.

 • planten verschaffen predatoren voedsel

Veel predatoren leven niet alleen van hun prooi. Vaak eten ze ook nog andere dingen om aan voldoende bouwstenen te komen. Een aantal planten kan predatoren die andere bouwstenen verschaffen. Er zijn gevallen bekend van planten die stuifmeel maken dat door de predatoren gegeten kan worden. Of planten die extra veel nectar maken. Het is belangrijk dat de bouwstenen die de plant met dat extra voedsel aanbiedt niet alle bouwstenen zijn die de predator nodig heeft. Anders zou de predator alleen nog maar gaan leven van de voedingstoffen van de plant en geen moeite meer doen om een prooi te gaan vangen. De predator zou dan ook herbivoor kunnen worden. Dit mechanisme blijkt in de natuur ook zo te werken. Planten hebben vrijwel geen invloed op de organismen die hen bezoeken. Het kan dan ook voorkomen dat planten extra voedingstoffen maken voor predatoren die ze graag in hun buurt willen hebben. Er zijn echter ook andere organismen die de extra voedingstoffen van de plant opeten. De plant kan daarmee ongewild die andere organismen lokken. En die andere organismen doen niets aan de herbivoren die de plant opeten. Soms is het zelfs zo dat die andere organismen niet alleen die extra stoffen opeten, maar ook nog eens de plant aanvreten.

 • planten kunnen om hulp roepen.

Bladeren die aangevallen worden door insecten (herbivoren), stoten vluchtige gasmoleculen uit. Deze moleculen informeren de plant over de aanval en activeren het verdedigingssysteem. Planten zenden boodschappen uit naar wie ze maar wil ontvangen. Een plant doet dat met 'wolkjes'. Deze zitten vol organische stoffen die kunnen waarschuwen, aantrekken of misleiden. Zo zendt de plant zendt SOS-signalen uit naar zijn lijfwachten. En dat doet iedere aangevreten plant! Sommige planten doen het zelfs zo specifiek dat het geurmengsel aangeeft door wat voor vijand de plant belaagd wordt en of de vijand zich nog in een larvestadium bevindt of al volwassen is. Zo vindt de sluipwesp haar weg naar de hele jonge rups om haar eieren in te leggen.

 • De chemische samenstelling van planten kan veranderen als reactie op beschadiging door bijvoorbeeld een plantenetend insect. Hierdoor wordt de vertering van het plantenmateriaal door insecten bemoeilijkt“.De productie van zulke vraatremmers is een voorbeeld van directe verdediging. “Planten kunnen in reactie op vraatschade geurstoffen gaan maken die de vijanden van de plantenetende insecten als een soort lijfwachten aantrekken. Het totale gewicht aan geurstoffen dat een aangetaste plant verspreidt, kan in de orde van grootte van de biomassa van een plantenetend insect zijn”.
 • Er zijn panten die snel en veel SOS-signalen uitzenden, dus 'hard om hulp schreeuwen'. Bij zulke rassen zal biologische bestrijding effectiever kunnen worden toegepast dan bij 'fluisterende of doofstomme' rassen die weinig signalen uitzenden”
 • Koolplanten worden aangezet tot de productie van de chemische alarmstof door een enzym in de spuug van de rups zelf kan de plant stoffen aanmaken die een signaal afgeven. Zo wordt door die planten het signaal afgegeven `help, ik wordt aangevallen!' Als er predatoren in de buurt zijn kunnen zij die stof opmerken. Eigenlijk hoeven ze dan alleen maar het geurspoor te volgen en ze komen vanzelf terecht bij een lekker hapje.

source: http://www.praktijkgerhegger.nl/pr_therapien.htm

evolutie; door als je gras maait geeft dit een specifieke geur. Dit kan aantrekken. Als een plant aangevreten wordt dan komt hier een geur bij vrij en de plant is dit gegeven gaan ontwikklen.

insekten hebben hele lange antennes (vaak net zo lang als hun lijf zelf) en kunnen meer dan 200 geuren onderscheiden die planten aangeven De insekten hebben een geheugen; als ze succes hadden met een geurstof die plant x uitstoote, en daarmee hun voedsel vonden, wordt onthouden.

Ook de geuren waarmee aangevreten planten de wespen lokken, bevatten soms ook honderd componenten. Sommige wespensoorten zijn dan ook in staat heel specifieke boodschappen te ruiken, bijvoorbeeld of de plant wordt belaagd door een jonge dan wel oude rups.

Bloemige, zoete luchtjes trekken insecten en planteneters aan, zodat die de pollen of zaden van de plant kunnen verspreiden. Vieze, naar poep riekende stoffen stoten af, zodat de plant niet tot de wortel toe wordt opgevreten. een plant vertelt ons niet alleen hoe vies of lekker, maar ook hoe voedzaam zijn vruchten zijn.

Een tomaat bestaat bijna volledig uit stoffen die zijn afgeleid van voor de mens en andere zoogdieren essentiële voedingsstoffen. Zo bevatten de wolkjes geurige afgeleiden van onmisbare aminozuren, onverzadigde vetten en bepaalde vitamines. zo ‘vertellen’ de 'pufjes' ons dat die heel gezond is en adviseert de plant ons zijn mooie, rode tomaat vooral te eten. Slim als hij is, stoot de tomatenplant de wolken pas uit als de tomaat rijp is. En de zaden klaar om te worden verspreid.

Het lijkt er op dat planten in de buurt van andere planten die worden aangevreten, al tot actie overgaan voordat ze zelf het slachtoffer worden. Buurplanten pikken de “wolkjes” op en pompen hun bladeren vol gif, zodat het de belager zal bezuren. Het blijkt dat niet de beschadigde plant signalen uitzendt naar zijn buren. Maar dat de buren luisteren naar zijn omgeving of de dialoog die de buurplant met zijn herbivoren of lijwachten voerdt. Ook de wortels zenden signalen uit naar elkaar door de grond.

Tabaksplanten geven overdag en 's nachts verschillende geurstoffen vrij als ze worden aangevreten door rupsen. De geur overdag lokt vijanden van de rups; het nachtelijk aroma weerhoudt nachtvlinders ervan om hun eieren op de plant te leggen. Als die uitkomen, knagen de larven eveneens aan de plant. De nachtelijke geur is dus voordelig voor zowel de plant als voor de nachtvlinder: de plant krijgt naast de al aanwezige rupsen niet ook nog eens last van schadelijke larven, en de vlinder legt de eieren alleen op planten die nog intact zijn, zodat er meer voedsel voor haar larven is.

tabaksplanten die in de omgeving groeiden van salie pikken ook de geurstoffen op waneer de salie plant wordt aangenknaagd door insecten: Binnen enkele minuten produceerden de naburige tabaksplanten daarop een enzym dat hun bladeren onsmakelijk voor insecten maakt. source: http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/26913935/

network shared plants communicate through their runners: http://www.livescience.com/1909-plants-communicate-warn-danger.html

de Dracula chesteronii, een orchidee die voorkomt in de Andes, vermomd zich als een paddestoel. De bloem ziet eruit als een champignonnenhoed en produceert bovendien de bijbehorende weke geuren. Sommige vliegen die van schimmels houden kunnen de neppaddestoelen niet van de echte onderscheiden en leggen hun eitjes op de verkeerde. Niet wetende dat ze daarmee de pollen van een fraudeur verspreiden.

Verschillende Puccinia schimmels infecteren grassen en zetten die dan zogenaamd in bloei. Onder invloed van Puccinia arrhenatheri worden de blaadjes van Berberis vulgaris geel en gaat hij ruiken naar een de zoetste dromen van een insect. Die wordt er onweerstaanbaar door aangetrokken en transporteert vervolgens geen pollen, maar sporen van de sluwe schimmel.


BBC series: How to Grow a Planet, How flowers have transformed our planet. He journeys to the remote islands of the South Pacific to track down the earliest flowers. In the deserts of Africa and rainforests of Vietnam, he sees how they brought brilliant colour to the most barren landscapes and sculpted the earth itself. And he learns how they drove the evolution of all animals -

Bees evolved from carnivorous wasps that had turned their backs on meat in favour of pollen and nectar. As they evolved they became perfectly adapted to collect pollen from flowers. Their whole bodies became covered in hair, so that the pollen would stick to them when they landed on flowers. They developed their special antennae to smell out nectar. Their sophisticated compound eyes – each made up of up to 6000 tiny lenses, were prefect at spotting the flowers. Many flowers have markings on them which are only visible in UV light. Humans aren’t able to see these markings but bees have a bundle of light-sensitive cells to detect UV light.

project groworld
plant_perception

 • plant_tricks.txt
 • Last modified: 2012-02-20 20:37
 • by cocky