de mogelijke communicatie met de voorouders. het belang van de overledene staat voorop. bv bij een net-overledene gaat het om de ondersteuning van de dode bij zijn reis. ⇒ bij structurele familieproblemen is het handig naar de rol van de voorouders te kijken= rode draad door de voorouderlijke lijn

in trance contact maken met het dodenrijk of althans met het grensgebied