some workshop notes from one of the Xmedk Workshop series

For references see:

Workshop Leiders: Yon Visell, Nik Gaffney Coordinatoren: Maja Kuzmanovic, Lina Kusaite

Deelnemers: Agnez Bewer, Caroline Daish, Pablo Diartinez, Karmen Franinovic, Bart van de Put, Tom Heene, Erik Parys, Gherman Alin, Tim Rottiers

De verplichte gedeelte workshop heeft van 15.11.2004-21.11.2004, in het FoAM Lab te Koolmijnenkaai 30-34, 1080 Brussel plaats gevonden. Optionele activiteiten rond de thematiek van de workshop waren door FoAM tussen 10 en 28 november 2004 aangeboden:

  • Op 11.11.2004 was een inleiding van de workshop georganiseerd, in de vorm van een lezing en discussie over responsieve omgevingen, met Sha Xin Wei en Harry Smoak van Topological Media Lab van de GATech universiteit in Atlanta (USA).
  • Van 22-28.11.2004 hebben de workshop leiders met enkele deelnemers de software en de media gearchiveerd en gedocumenteerd.
  • Op 26.11.2004. was een afsluitende lezing door Joost Rekveld gegeven (als onderdeel van FoAM's 'lunch-time-lectures'.

De workshop bestond uit theoretische lezingen, demonstraties van de relevante technologiën, hands-on sessies, collaboratief ontwerp- en ontwikkeling sessies, prototyping labs en een semi-publieke usability testing. De vaardigheden die de deelnemers hebben bijgeleerd zijn: analoge en digitale sensor-technologiën, de verbinding tussen sensoren en computers, vision tracking, sensor-data analyse en interpretatie, ontwerp voor responsieve omgevingen (fysieke ruimte, audiovisuele media, hardware en software design…), management van multidisciplinaire teams, prototyping, ethnomethodologische formules voor usability testing.

Korte samenvatting van de activiteiten:

Maandag 15.11: inleiding in de methodologie en de thematiek van de workshop (mixed reality responsieve omgevingen), belicht vanuit de artistieke, wetenschappelijke, technologische en sociologische kant. De dag eindigde met de presentaties van de voorbije werken van de deelnemers. Dinsdag 16.11 begon met de presentatie van het werk van FoAM op het gebied van responsieve omgevingen en een demonstratie van de gebruikte technologie (sensors, camera's, software). 'S middags vond een collaboratieve ontwerp sessie plaats, gebaseerd op 4 thema's: recycling, force, tuning en (dis)integration. Nadat er een conceptueel diagram gemaakt werd, hebben we 2 groepen van 4-5 mensen gevormd, die 2 verschillende concepten hebben uitgewerkt.

Woensdag 17.11 was het ontwerp-dag, waar de concepten in 2 responsieve omgevingen werden vertaald. Om deze te realiseren werden de de materialen, media en technologiën gekozen en werd er een planning en taak verdeling gemaakt.

Donderdag 18.11 en vrijdag 19.11 werden de 2 prototypes ontwikkeld, onder begeleiding van FoAM medewerkers. De deelnemers werkten met rekbare materialen om de fysieke omhulsel van de omgevingen te maken, met camera's om de bewegingen te herkennen, met microfoons en rek-sensoren, om de biometrische data van het lichaam in digitale signalen om te zetten. Op software gebied werkten zij met Max-MSP en PD om de sensor-data te analyseren en tot audiovisuele media te vertalen. Zaterdag 20.11 Om 2 uur 's middags vond de 'feature freeze' plaats (waar geen nieuwe onderdelen ontwikkeld mochten worden), en werden de prototypes 'gecalibreerd' (de parameters aangepast gebaseerd op de esthetische wensen van de groep). Tegelijkertijd hebben 2 deelnemers (1 per groep) de usability tests ontworpen (interviews, observaties, opnames…). Om 6 uur begonnen de tests, waar eerst beide groepen elkaar's omgevingen hebben uitgeprobeerd, om vervolgens als gebruikers en als ontwikkelaars geïnterviewed te worden. De groepen kregen dan de kans om kleine verbeteringen in te voeren. Om 7 uur waren de installaties open voor een klein publiek, waarna er een korte evaluatie plaats vond.

Zondag 21.11 hebben we de Dutch Electronic Arts Festival bezocht, waar we de hele dag verschillende responsieve omgevingen hebben uitgeprobeerd, besproken en geevalueerd. 'S avonds vond een afsluitend dinner plaats te Brussel.

De documentatie van de workshop is beschikbaar op Xmedk Workshop. alle deelnemers hebben een bundel documenten ontvangen met daarin o.a. teksten en beeldmateriaal van alle lezingen, FoAM's txOom DVD en een referentie document t.b.v. verder onderzoek.

  • responsive_environments_workshop.txt
  • Last modified: 2016-08-10 08:06
  • by nik