Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
vreemde_woordenboek [2007-07-12 09:32]
127.0.0.1 external edit
vreemde_woordenboek [2011-10-20 10:42] (current)
nik old revision restored
Line 13: Line 13:
 **agas asellum** **drijf een ezel zoveel ge wilt, het blijft een ezel.**  (L)= how ever much you push a donkey, it will remain a donkey- **agas asellum** **drijf een ezel zoveel ge wilt, het blijft een ezel.**  (L)= how ever much you push a donkey, it will remain a donkey-
  
-**agonische lijn / agonic line?** **denkbeeldige lijn die alle puten op aarde verbindt waarr de magneetnaal geen afwijking vertoont van het eigenlijke Noorden.**  = imaginary line connecting all points on the earth's surface where the magnet needle does not digress away from the true North-+**agonische lijn / agonic line?** //denkbeeldige lijn die alle puten op aarde verbindt waarr de magneetnaal geen afwijking vertoont van het eigenlijke Noorden.//  = imaginary line connecting all points on the earth's surface where the magnet needle does not digress away from the true North-
  
  
  • vreemde_woordenboek.1184232761.txt.gz
  • Last modified: 2007-07-13 17:02
  • (external edit)