assen: natuur in balans, sociale gelijkheid

140521-191725


De natuur inspireert cradle-to-cradle-systemen, vormen van upcycling en cirkels van diversiteit. Er heerst een holistisch wereldbeeld, waarin niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, dingen een stem hebben. Het ‚sociale’ is met andere woorden uitgebreid en slaat niet meer alleen op het intermenselijke. Het onbekende is het beminde, nieuwsgierigheid is de norm. De wereld wordt gezien als een ruimte voor uitwisseling, waarin iedereen en alles elkaar stimuleert om te groeien. Cultuur is een kwestie van collectieve praktijken, van cocreëren, van samen zingen, spelen. Ze is niet langer een ‚sector’, maar is verweven met het leven; iedereen is erbij betrokken, vanuit zijn alleruniekste zijn in verbinding met de ander of het andere.

Naar de natuur wordt geluisterd. Nu de mens zintuiglijker is geworden - anders hoort, voelt, ruikt -, minder eenduidig op het cognitieve is gericht, staat hij ook meer open voor wat de natuur hem te vertellen heeft. En nu de natuur meer serieus wordt genomen, nu haar rampen meer en terecht als noodkreten worden gehoord, wordt ze rustiger. Kennis van de natuur blijft niet beperkt tot 'weten' en haar doelstelling al helemaal niet tot macht of winst. De mens voelt zich weer één met de natuur, we worden weer 'indianen' en juist daardoor geeft de natuur veel meer van haar schatten prijs. Als bron van inspiratie is ze daarom rijker dan de mens kon bevroeden. Kunstenaars en ontwerpers gaan in symbiose met de natuur creëren. De wereld gaat er organisch uitzien. In architectuur en kunst wordt er bijvoorbeeld alleen nog gewerkt met natuurlijke materialen. Door (culturele) activiteiten zoveel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, zijn ze afgestemd op de 'natuurtijd' (seizoenen, daglicht) veeleer dan op de 'kloktijd'. In de nieuwe samenlevingsmodellen is er evenveel ruimte voor diversiteit als in een natuurlijke biotoop, iedereen heeft er zijn plek en inbreng. De mens kan op zijn beurt de natuur, waar vaak de wet van de sterkste geldt, verrijken; hij injecteert er zijn moreel vermogen in. Persoonlijk bezit is ondergeschikt aan de gemeenschappelijkheid.

Cultureel nieuws uit 2034

Na't


Na 't uur is een ronde krant, die verschijnt in een wereld waarin alle lijnen vloeien. Op 17 juni 2034 staat het komende zonnewendefeest, dat wereldwijd gevierd zal worden, er natuurlijk in centraal; er wordt om de aarde heen een grote cirkel gevormd waarin mensen, dieren en planten elkaar de ‚hand’ zullen reiken. De krant bericht eveneens over Moeder Aarde die - als rechtspersoon - een proces heeft gewonnen tegen een poging tot inbezitname en over planten waarvan ontdekt is dat ze de mens toelaten te communiceren met fauna en flora. In de cultuuragenda is veel plaats voor creatieve deelname aan buitenevenementen, zoals opera (met samenzang) aan de Etna en een echofestival in een Zwitserse rotsformatie.

DSCF7358

In de cultuuragenda: plantenmicrofoons, echofestivals, samenzang…

PULSE Persbericht 2034

DSCF7464

In samenwerking met Rol de vlag maar op we zijn er

“Niet zonder trots stellen we u ons forum voor voor kennisuitwisseling tussen cultuur en natuur. Cultuur en natuur vormen twee kanten van dezelfde medaille, die samen gezien een verrijking betekenen. Als forum bewaart PULSE het evenwicht tussen beide. PULSE herstelt verbindingen en maakt nieuwe. Bovendien zorgen we voor de overlevering van grote verhalen.”


Eén van acht scenario's gemaakt tijdens de pulse visiedagen

  • future_fabulators/bron_van_inspiratie.txt
  • Last modified: 2015-04-30 17:02
  • by nik