assen: natuur uit evenwicht, sociale gelijkheid

140521-192022


De mens zit op een luxueus cruiseschip dat onafwendbaar de catastrofe tegemoet vaart. Iedereen leeft op dezelfde (te) grote voet, de ecologische kost wordt niet in rekening genomen. Herverdeling wordt hoog in het vaandel gedragen, maar betreft alleen de mens. We consumeren ons letterlijk te pletter en iedereen kan lustig meedoen, niemand ‚valt uit de boot’. Op het schip, waar iedereen van zijn champagne nipt, speelt een strijkorkest een deuntje. Kunst is de ultieme afleider voor de wetenschap van de ondergang. Maar ze houdt zich ook op in een klein bootje, waar ze aansluiting heeft gevonden met halsstarrige ecoterroristen die de nakende ramp die het einde voor iedereen betekent, aankaarten. Het zijn speldenprikken die haast niemand voelt. Een ander klein bootje vaart langs het grote schip, het is een reddingssloep(je), een springplank voor een nieuwe wereld die niemand nog kan bevroeden; daarom worden alleen kunstenaars aan boord genomen.

Sociale gelijkheid wordt mogelijk gemaakt door de eindeloze groei van kapitaal. Ze staat gelijk aan consumentisme. Hoe meer we produceren, hoe meer we kunnen consumeren. Ook wetenschap en technologie staan ten dienste van onze persoonlijke verrijking, ons individueel gewin. Iedereen heeft alles en voor ons aller individuele rijkdom betaalt de natuur de prijs. De signalen van de nakende catastrofe kunnen door de mens genegeerd worden, omdat hij ze simpelweg niet ziet. Van de natuur is hij helemaal vervreemd. Daardoor ontbeert hij ook alle kennis die hem, na de catastrofe, zou kunnen doen overleven. Echte hoofdrolspelers zijn er niet; op dit schip is het 'ieder voor zich' en de kapitein is dronken.

Cultureel nieuws uit 2034

Last News

Deze krant is samen met de First Nature First uitgegeven

Op 17 juni 2034 bericht Last News over het feit dat iedereen alles heeft. De wereldraad heeft daarom unaniem en per direct ontslag genomen. De weersvoorspellingen geven zonnig en steeds heter weer aan. Lezers kunnen een cruise winnen naar de laatste ijsschots die nog overblijft voor dat beetje ultieme verkoeling.

Op 18 juni meldt de krant dat het haar laatste editie is. Last News wordt opgedoekt. Die dag gaat de wereld en iedereen eraan. Er wordt voor muziek gezorgd. In kleine lettertjes laat de krant nog weten dat er een al even kleine reddingssloep voorhanden is, aan boord waarvan iedereen welkom is.

DSCF7390

17 juni 2034

DSCF7398

18 juni 2034

DSCF7401


19 juni 2034

PULSE Persbericht 2034

DSCF7474

In samenwerking met First Nature First

Of hoe natuur de motor is voor transitie

Cultuur wordt ingezet als verering van de natuur

Beste mede-ingewijden en beschermers van de Nieuwe Wereld, Vanaf heden hebben wij unaniem beslist dat natuur de motor is voor transitie. Verwijzend naar het legendarische PULSE-transitienetwerk uit het jaar 2014 dat vruchteloos geprobeerd heeft om cultuur als motor te benoemen voor transitie, en gezien het desastreuze resultaat (lees: de ondergang van de Oude Wereld), kunnen we niet anders dan besluiten om cultuur te vervangen door natuur. In dit nieuwe transitienetwerk laten wij enkel culturele initiatieven toe die de natuur verheerlijken en centraal stellen. Subversieve cultuur met als doel een gelijkwaardige samenleving te creëren en een sociaal evenwicht te bewerkstelligen, wordt verboden. Hierop staat de doodstraf en verwijdering uit de Nieuwe Wereld. Er is ook een meldplicht bij vaststelling van verdachte culturele activiteiten.


Eén van acht scenario's gemaakt tijdens de pulse visiedagen

  • future_fabulators/titanic_on_earth.txt
  • Last modified: 2015-05-20 10:21
  • by nik